Roulette strategi

Å finne en roulette strategi som øker vinnersjansene dine finnes ikke. Vi kan bare si det med én gang. Roulette er nemlig et spill som hvor du er 100% avhengig av flaks for å lykkes. Det finnes allikevel strategier i roulette, og disse skal vi se nærmere på i denne artikkelen.

Når vi sier roulette strategi så tenker vi egentlig på grep som har innvirkning på spillestilen. Det er først og fremst et sjansespill, men det er dog noen strategier som kan organisere spillet ditt. Disse strategiene går ofte på hvordan man setter pengene sine spill.

Det er ingen strategi som kan endre spillets grunnleggende odds eller som kan hjelpe deg å få en fordel over huset.

Denne guiden er derfor et verktøy for bedre forståelse og underholdning, ikke en magisk formel for å vinne.

Grunnleggende om roulett strategi

En roulette-strategi er et system eller en metode som spillerne bruker for å guide innsatser. Disse strategiene varierer i kompleksitet. Det kan være alt fra enkle regler om hvordan man øker eller reduserer innsatser basert på tidligere resultater, eller til mer avanserte systemer som involverer matematiske sekvenser. Formålet med en slik strategi er ofte å forvalte bankrollen effektivt. Det dreier seg også om å maksimere gevinster under gunstige perioder, og minimere tap under ugunstige.

Det er imidlertid viktig å forstå at ingen roulette strategi kan endre spillets grunnleggende odds eller husets fordel. Roulettehjulet og ballen har ingen hukommelse, og hvert spinn er en uavhengig hendelse. Dette betyr at tidligere utfall ikke påvirker fremtidige resultater. Husets fordel i rulett er bestemt av spillets regler, som tilstedeværelsen av nuller på hjulet. Den kan altså ikke overvinnes med noen innsatsstrategi.

Bruken av en strategi kan påvirke din spillestil ved å gi en struktur for dine spillbeslutninger. For eksempel, en konservativ strategi kan føre til lengre spilleøkter med mindre risiko, mens en mer aggressiv tilnærming kan gi større svingninger i bankrollen. Det er viktig at du velger en strategi som stemmer overens med din risikotoleranse, spillemål og bankroll.

Til syvende og sist bør strategier ses på som en måte å gjøre spillet mer engasjerende og underholdende, heller enn en metode for å sikre seier.

Vi kan også anbefale at du tar en titt på roulett regler.

Populære roulette strategier

Når vi  nå beveger oss videre til de populære strategiene i roulette, skal vi utforske noen av de mest kjente systemene brukes. Disse strategiene varierer i tilnærming og kompleksitet, og hver av dem har sine unike egenskaper, fordeler og ulemper.

Vi gjentar: disse er ingen metode som skaffer deg noen bedre fordel i forhold til casinoet.

Martingale systemet

Martingale-systemet er en av de mest kjente og brukte bettingstrategiene i roulette. Den er spesielt populær blant nybegynnere på grunn av dens enkelhet. Grunnprinsippet bak Martingale-systemet er å doble innsatsen etter hvert tap. Dette gjøres med tanke på at en vinnende innsats til slutt vil dekke alle tidligere tap og gi en liten gevinst lik den opprinnelige innsatsen.

Beskrivelse av systemet

 1. Start innsats: Velg en startinnsats, for eksempel 10 enheter på en utvendig innsats (som rød/svart, partall/oddetall).
 2. Etter tap: Hvis du taper, dobler du din innsats på den samme utvendige innsatsen i neste runde. Hvis den første innsatsen var 10, skal den neste være 20.
 3. Etter gevinst: Når du vinner, gå tilbake til startinnsatsen.
 4. Gjenta prosessen: Fortsett denne prosessen gjennom spillet. Teorien er at så snart du vinner, vil du dekke alle dine akkumulerte tap og vinne tilbake din opprinnelige innsats.

Potensielle risikoer og begrensninger

 • Bordgrenser En av de største risikoene med Martingale-systemet er at det kan føre til svært høye innsatser etter flere påfølgende tap. Dette kan resultere i at spilleren treffer bordets maksimumsinnsatsgrense, og dermed ikke lenger kan doble innsatsen for å følge systemet.
 • Pengekrevende: Systemet krever en betydelig bankroll for å håndtere de eksponentielt økende innsatsene. Det er alltid en risiko for å miste hele bankrollen på en dårlig serie.
 • Kortsiktig strategi: Martingale-systemet kan være effektivt på kort sikt, men på lang sikt er det stor risiko for store tap.
 • Husets fordel: Det endrer ikke husets fordel i spillet. Selv med Martingale-systemet, har huset fortsatt samme statistiske fordel.

På grunn av disse risikoene, er det viktig for spillere å nærme seg Martingale-systemet med forsiktighet. Forstå at det ikke er en trygg vei til garanterte gevinster. Istedenfor bør det ses på som en måte å strukturere spillet på, og ikke som en løsning for å overvinne husets fordel.

Fibonacci systemet

Fibonacci-systemet i roulette er basert på den berømte Fibonacci-sekvensen. Dette er en tallrekke kjent fra matematikken, hvor hvert tall er summen av de to foregående tallene. I en gamblingkontekst blir denne sekvensen brukt til å styre størrelsen på innsatser etter tap.

Forklaring av Fibonacci-sekvensen og hvordan den brukes i roulette:

 • Sekvensen: Den klassiske Fibonacci-sekvensen starter med 0 og 1, og deretter er hvert etterfølgende tall summen av de to foregående tallene (for eksempel, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, og så videre).
 • Bruk i roulette: I roulette starter spilleren med en grunninnsats, for eksempel 1 enhet. Hvis spilleren taper, beveger de seg fremover i Fibonacci-sekvensen for å bestemme neste innsatsstørrelse. Etter et tap økes innsatsen til neste tall i sekvensen. Etter en gevinst, beveger spilleren seg to steg tilbake i sekvensen.

Eksempel på innsatsprogresjon ved tap: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, osv.

Risiko kontra potensiell avkastning:

 • Moderat progresjon: Sammenlignet med Martingale-systemet, innebærer Fibonacci en mindre aggressiv økning av innsatser. Dette er da mindre risikabelt for innholdet på spillekontoen din.
 • Gjenvinner tapte innsatser: Strategien er utformet slik at etter en gevinst, kan flere av de foregående tapene bli gjenvunnet. Den garanterer ikke full gjenoppretting av alle tapte innsatser, spesielt ved lengre tapsserier.
 • Risiko: Hovedrisikoen med Fibonacci-systemet er at en lang serie med tap kan føre til store innsatser. Dette kan tømme kontoen eller nå bordets innsatsgrenser.
 • Langsiktig perspektiv: På lang sikt, vil husets fordel fortsatt være en faktor, og som med alle bettingstrategier i roulette, kan ikke Fibonacci-systemet garantere en profitabel utfall over tid.
 • Anbefalt bruk: Systemet er best egnet for spillere som foretrekker en mer strukturert tilnærming til innsatsstyring og er komfortable med de matematiske aspektene ved strategien. Det krever disiplin og en klar forståelse av når man skal trekke seg fra spillet.

I likhet med andre roulette-strategier, bør Fibonacci-systemet brukes med forsiktighet og en god forståelse av risikoene involvert.

D’Alembert systemet

D’Alembert systemet er en annen populær roulette-strategi. Den er kjent for sin mer konservative tilnærming til innsatsjustering sammenlignet med mer aggressive systemer som Martingale. Denne metoden er basert på teorien om balanse, og antar at over tid vil antall gevinster og tap utligne hverandre.

Beskrivelse av innsatsøkning og -reduksjon:

 • Startinnsats: Velg en grunninnsats, for eksempel 1 enhet.
 • Etter tap: Øk innsatsen med 1 enhet etter hvert tap. Hvis din første innsats er 1 enhet og du taper, øker du neste innsats til 2 enheter. Etter neste tap, øk til 3 enheter, og så videre.
 • Etter gevinst: Reduser innsatsen med 1 enhet etter hver gevinst. Hvis du vinner etter å ha satset 3 enheter, reduserer du neste innsats til 2 enheter.
 • Jevn progresjon: Økningen og reduksjonen av innsatser er mye jevnere enn i aggressive systemer. Dette gir en langsommere, men mer stabil spilløkt.

Når og hvordan D’Alembert Systemet fungerer best:

 • Passer for forsiktige spillere: Dette systemet er godt egnet for spillere som foretrekker å unngå store svingninger i bankrollen og ønsker å spille med lavere risiko.
 • Best på utenfor innsatser: D’Alembert fungerer best med utenfor innsatser som rød/svart, partall/oddetall, eller høy/lav. Disse tilbyr nærmere 50% sjanse for gevinst (unntatt når ballen lander på null).
 • Øktstyring: Dette systemet er godt egnet for spillere som setter klare grenser for sine spilløkter, både i form av tap og gevinstmål.
 • Langsiktige spilløkter: Med sin moderate innsatsøkning er D’Alembert ideell for spillere som ønsker å forlenge spilletiden og nyte spillet uten å risikere store deler av sin bankroll på kort tid.

James Bond strategien

James Bond-strategien, oppkalt etter den berømte filmkarakteren, er en unik flat-betting strategi i roulette. Dette systemet krever en større innsats fordelt på ulike sektorer av bordet og er designet for å dekke en stor del av tallene, noe som gir spilleren en høy sjanse for å vinne på hvert spinn.

Forklaring av strategien:

 • Innsatsfordeling: Den totale innsatsen deles inn i tre ulike deler og plasseres som følger:
  • En større del av innsatsen (for eksempel 70%) plasseres på tallene 19-36.
  • En mindre del (for eksempel 25%) plasseres på en six line-innsats som dekker tallene 13-18.
  • Den gjenværende delen (for eksempel 5%) plasseres på 0 for forsikring.
 • Eksempel: Hvis din totale innsats er 100 enheter, plasser 70 enheter på 19-36, 25 enheter på 13-18, og 5 enheter på 0.

Risikoer og potensielle utfall:

 • Dekning og sjanse for gevinst: Denne strategien dekker mer enn to tredjedeler av tallene på bordet, noe som gir en relativt høy sjanse for gevinst på hvert spinn.
 • Tap ved lav tallrekke: Risikoen oppstår når ballen lander på tallene 1-12, der spilleren vil tape hele innsatsen.
 • Moderat risiko: James Bond-strategien har en moderat risiko sammenlignet med mer aggressive systemer som Martingale. Selv om den krever en høyere startinnsats, er sjansen for tap per spinn redusert.
 • Ikke progressiv: Siden det er en flat innsatsstrategi strategi, forblir innsatsen den samme uavhengig av tidligere resultater. Dette gjør det enklere å administrere og mindre risikabel enn progressive systemer.
 • Kortsiktig strategi: Denne strategien er best egnet for kortsiktige spilløkter. Over lengre perioder kan husets fordel redusere effektiviteten av strategien.

James Bond-strategien kan være en spennende måte å spille roulette på, spesielt for de som ønsker å dekke mange tall samtidig.

Labouchere systemet

Labouchere systemet, også kjent som «avbestillingssystemet» eller «split martingale», er en noe mer kompleks roulette-strategi som involverer å bruke en tallrekke for å bestemme innsatsstørrelser. Denne metoden er kjent for å gi en strukturert tilnærming til innsatsjustering og kan tilpasses individuelle spillpreferanser.

Forklaring av systemet:

 • Opprett en tallrekke: Før du begynner å spille, skriver du ned en sekvens av tall. For eksempel kan du velge 1-2-3. Denne sekvensen bestemmer størrelsen på dine innsatser.
 • Beregning av innsats: Summen av det første og det siste tallet i rekken bestemmer størrelsen på din innsats. I vårt eksempel (1-2-3), vil din første innsats være 4 enheter (1+3).
 • Etter en gevinst: Hvis du vinner, stryker du ut de to tallene du nettopp brukte (1 og 3 i vårt eksempel), og din neste innsats vil være summen av de neste ytterste tallene i sekvensen (i vårt tilfelle nå kun tallet 2).
 • Etter et tap: Hvis du taper, legger du til tallet du nettopp satset til slutten av rekken. Så hvis du tapte din første innsats på 4 enheter, blir den nye sekvensen 1-2-3-4.
 • Mål: Målet er å stryke ut alle tallene i sekvensen. Når alle tallene er strøket ut, vil teoretisk summen av alle tallene representere gevinsten din.

Hvordan justere innsatser basert på gevinst og tap:

 • Fleksibilitet: En av fordelene med Labouchere-systemet er dets fleksibilitet. Du kan starte med en hvilken som helst sekvens av tall, og dermed tilpasse innsatsnivået til din bankroll.
 • Progresjon: Systemet er progressivt, men ikke så aggressivt som Martingale. Innsatsene øker etter tap, men dobles ikke.
 • Risikostyring: Det er viktig å sette realistiske mål og ikke jage tap, da sekvensen kan bli veldig lang ved gjentatte tap. Dette kan føre til store innsatser og potensielt tømme bankrollen din.

Labouchere-systemet krever mer forberedelse og oppmerksomhet enn enklere systemer. Du bør være komfortabel med å gjøre raske beregninger og justere din spillstrategi underveis. Som med alle spillstrategier, er det ingen garanti for suksess, og systemet kan ikke overvinne husets innebygde fordel i roulette.

Roulette strategi – en oppsummering

I løpet av denne gjennomgangen har vi utforsket en rekke populære roulette-strategier. Dette inkluderer inkludert Martingale, Fibonacci, D’Alembert, James Bond og Labouchere. Hver av disse strategiene tilbyr en unik tilnærming til spillet, fra Martingales aggressive dobling etter tap, til det mer beregnede og forsiktige systemet i D’Alembert.

Fibonacci-strategien bruker en kjent matematisk sekvens for innsatsjustering, mens James Bond-strategien tilbyr en flat-betting tilnærming for å dekke et bredt spekter av utfall. Labouchere-systemet, på den annen side, introduserer en mer kompleks struktur for å håndtere innsatser.

Det er viktig å forstå at bruk av disse strategiene primært handler om å forbedre din spilleopplevelse og pengestyring. De kan legge til en ekstra dimensjon av spenning og orden i spillet ditt, og potensielt hjelpe deg med å holde oversikt over dine innsatser og tap. Imidlertid er følgende et faktum:  Ingen av disse strategiene kan endre roulettehjulets tilfeldige natur eller husets innebygde fordel. Enhver som sier noe annet lyver.

Å spille roulette bør først og fremst være en underholdende aktivitet. Når du velger å bruke en strategi, er det viktig å gjøre det med en forståelse av at spill alltid innebærer en risiko og at strategiene ikke er en garanti for suksess. Ansvarlig spill, som å sette realistiske grenser for tap og gevinst, er avgjørende for å sikre at spillopplevelsen forblir både fornøyelig og trygg.

Til slutt, husk at den beste strategien i roulette, som i ethvert casinospill, er den som lar deg nyte spillet mens du forvalter din bankroll klokt og ansvarlig.

Inger Hansen har lang erfaring som skribent i casinobransjen, og har publisert innhold for flere store norske nettsider siden 2010. Hansen er per dags dato Content Manager, og har ansvar for innholdspublisering på NettCasino.com.