Malta slår tilbake mot tysk kritikk!

Share:
Kategori:

Diskusjonen og uenighetene om Maltas nye lov, såkalte Bill 55, fortsetter med uforminsket styrke. Loven beskytter i stor grad Malta-lisensierte casino, og dette innebærer at det vil bli vanskelig for andre spillmyndigheter i Europa å f.eks. rettsforfølge casinoer som de mener bryter med egen spillovgivning.

Sist uke kunne vi fortelle at de tyske spillmyndighetene, GGL, hadde klaget den nye maltesiske loven inn til EU-kommisjonen. Grunnen var at de mente at den ikke var kompatibel med foreliggende EU-lovverk. Nå har Malta Gaming Authority tatt bladet fra munnen og kommet med et krast tilsvar!

Undersøkes av EU-kommisjonen

I skrivende stund foregår det en undersøkelse av Bill 55, og dette gjøres i regi av EU-kommisjonen. De ønsker rett og slett å fastslå om loven er i samsvar med eksisterende reguleringer i EU.

MGA har i den forbindelse kommet med en uttalelse. Der ønsker de å gi klarhet, nøyaktighet og gjennomsiktighet rundt lovverket. I uttalelsen har de også ønsket å motsi inntrykket av at denne loven er en ‘fornærmelse’ mot det europeiske overordnede lovverket.

MGA sa at loven intensjonen med loven var å forankre den langvarige offentlige politikken til Malta i forhold til spillsektoren

Videre sa de at loven ikke gir noen grunner til å ikke anerkjenne dommer som er fattet på EU-nivå.

Begrenset omfang

MGA hevdet også at omfanget av loven er begrenset:

«Omfanget av endringene som er vedtatt i loven er sterkt begrenset, og loven utelukker ikke noen handling i det hele tatt fra å bli tatt mot en lisensinnehaver. Derfor vil ikke hver dom relatert til driften av spilloperatører med en maltesisk lisens være i strid med maltesisk offentlig politikk.»

“Bestemmelsene skal kun være gjeldende når handlingen – tatt av en operatør mot en spiller, eller en spiller mot en operatør – er i konflikt med eller undergraver legaliteten av den maltesiske rammen, og er relatert til aktivitet som er lovlig i henhold til Gaming Act og de andre regulatoriske instrumentene som er gjeldende for Malta Gaming Authoritys lisensinnehavere.”

Fungerer som en beskyttelse

I praksis er det allikevel slik at Bill 55 beskytter Malta-lisensierte casinoer. Om rettslige skritt skulle bli tatt mot disse casinoene vil loven beskytte dem så lenge den påståtte overtredelsen er innenfor maltesisk lov.

Til slutt i sitt svar bekreftet MGA sin posisjon om at Bill 55 er i samsvar med EU-lovverket:

“Den maltesiske spillrammen er i sin tur fullt ut i samsvar med EU-lov. Den er basert på de frihetene som tilbys en enhet etablert innenfor det indre marked.”

Komplisert bilde videre

Vi er levende opptatt av det aller meste som foregår i casinouniverset, og dette er en viktig sak. Vi har gjort oss noen tanker om hva som kan skje videre.

  1. EU-kommisjonens vurdering: Europakommisjonens vurdering av Bill 55 vil være avgjørende. Hvis de finner at endringen er i samsvar med EU-lovgivning, kan det berolige andre europeiske regulatorer og mediekanaler. Hvis ikke, kan Malta bli nødt til å revurdere eller endre denne loven.
  2. Samspill med andre regulatorer. Avhengig av utfallet, kan det være behov for ytterligere dialog mellom MGA og andre europeiske spillmyndigheter for å oppnå en felles forståelse og kanskje komme frem til kompromisser.
  3. Konsekvenser for spilloperatører. For spilloperatører som er lisensiert i Malta, kan utfallet av denne situasjonen påvirke deres drift i andre europeiske land, avhengig av hvordan andre nasjoner tolker og reagerer på Bill 55.
  4. Omdømme og tillit. MGA vil sannsynligvis jobbe hardt for å bevare sitt omdømme og tilliten blant spillbransjen og andre regulatorer, spesielt hvis det er bekymring rundt Bill 55.
  5. Mulige justeringer. Avhengig av feedback og press fra ulike aktører, kan MGA bli nødt til å gjøre justeringer i Bill 55 for å sikre at den er i full overensstemmelse med europeiske standarder og forventninger.

Samlet sett er det klart at denne situasjonen krever nøye navigering fra Maltas side. Spesielt med tanke på landets posisjon som en viktig aktør i den europeiske spillindustrien.

Inger Hansen har lang erfaring som skribent i casinobransjen, og har publisert innhold for flere store norske nettsider siden 2010. Hansen er per dags dato Content Manager, og har ansvar for innholdspublisering på NettCasino.com.

Relaterte nyheter

Vis alle nyheter
1

Svenska Spel rapporterer om inntektshelse i konsernet

Svenska Spel skal analysere inntektshelsen, og man har valgt å ha et fokus på inntekter generert av spillere med ansvarlige vaner.

2

European Lotteries ber om sterkere EU-støtte i nytt manifest

Europeiske Lotterier (EL) har lansert et manifest som oppfordrer EU-politikere til å anerkjenne og beskytte lotterienes viktige rolle i samfunnet. Les mer om deres krav og anbefalinger.

3

Ny kampanje fra Spelinspektionen: ‘Med fremtiden din som innsats’

Spelinspektionen har lansert kampanjen ‘Med fremtiden din som innsats’, og denne retter seg mot unge mennesker i aldersgruppen 18-25 år.