Spillmonopolets sakte død

Share:
Kategori:

Det foregår en nærmest evigvarende debatt om man skal ha et spillmonopol eller lisens i Norge eller ikke – og denne debatten virker ikke å dø ut med det første. Frontene er steile, og mens norske myndigheter med Lotteritilsynet i spissen forsøker å stramme til skruen, virker det utenkelig at spillmonopolet skal bestå i fremtiden.

Det er mange grunner til at man skal fjerne spillmonopolet slik det fremstår i dag, og det er dette vi skal se nærmere på i denne artikkelen. Det er dog viktig å se på grunnene til at dette monopolet fortsatt eksisterer, og det er like essensielt at man tar disse argumentene på alvor.

Det sentrale spørsmålet i debatten er:

  • Hvorfor har vi spillmonopol i Norge i dag?
  • Lykkes man den målsetningen som spillmonopolet har?
  • Er et spillmonopol en fornuftig tilnærming når vi skriver 2023?

Hvorfor har vi spillmonopol i Norge i dag?

I følge en lederartikkel i Aftenposten den 2. januar 2023 fremkommer det at rundt 55.000 mennesker i Norge har en problematisk spillatferd. Pandemien gjorde det visstnok ikke bedre og det var da en merkbar økning i antallet mennesker som tok kontakt med Spillavhengighet Norge.

Saken henviser også til en artikkel i romjulen hvor en spillavhengig mann spilte bort store deler av budsjettet som var satt av til bryllupet sitt. Det er naturligvis en tragedie når slike ting ser – spillmonopol eller ikke. Den vordene brudgommen fikk hjelpen han behøvde og bryllup ble det.

Historier som dette er det nok flere av både i Norge og i andre land rundt om i verden. Aftenposten konkluderer med at spillmonopolet er bra.

Det viktige spørsmålet som vi allerede har stilt er følgende: hvorfor har vi spillmonopol i Norge i dag?

Hva er formålet med monopolet?

Det noe forenklede svaret på dette er at man ønsker å ‘sikre ansvarlig pengespill, en sterk frivillighet og trygge stiftelser‘. Sitatet er hentet fra Lotteritilsynets nettsider.

Så: et enda mer forenklet svar vil altså bety at man vil sørge for at færre blir spilleavhengig – samt at man skal sikre inntekter til kultur, idrett og organisasjoner i Norge.

Virkeligheten i 2023

Det er sentralt å se på om formålet med dagens modell fungerer – og det er tross alt dét som er viktig.

I følge Norsk bransjeforening for onlinespill (NBO) foregår rundt halvparten av casino- og oddsspill utenfor spillmonopolet. Videre slås det fast at selv om Norsk Tipping gjør sitt aller beste med tanke på tiltak som går på ansvarlig spill, så vil ikke dette gjøre at færre vil velge dem som kilde til spill på nett.

Av den samme grunn har altså både Danmark og Sverige valgt å oppløse spillmonopolene sine, og har dermed innført en ordning med lisens.

En løsning med lisens har sørget for at en betydelig større del av omsetningen som stammer fra nettspill er under nasjonal kontroll.

NBO henviser sågar til en evaluering av egen lisensordning gjort av svenske myndigheter. Her kommer det frem at man har fått bedre vilkår / forutsetninger for å bekjempe problematisk spilling etter at man avviklet monopolordningen.

Dette har også finske myndigheter registrert, og der er det nå et politisk flertall for å gjennomføre samme endring.

Økt kanalisering er målet!

Kanalisering er et viktig begrep i monopoldebatten, og dette dreier seg om i hvor stor grad man klarer å få spillerne til å spille der hvor man ønsker. I Norge ligger altså kanaliseringsgraden på rundt 50%. Det betyr, som nevnt, at halvparten av spillerne spiller utenfor det norske monopolet.

Kanaliseringsgraden blir altså et mål på den offentlige kontrollen over pengespillemarkedet. I Sverige har kanaliseringsgraden økt fra under 50% i 2018 til 87% i 2021.

Det er, med disse tallene i bakhodet, underlig å registrere en så stor motstand mot en lisensordning fra norske myndigheter.

Den økte kanaliseringen i Sverige har naturlig nok ført til at et betydelig større del av spillomsetningen nå er under nasjonal kontroll.

Veien videre

Spillmonopolet handler altså om at folk skal få lov til å spille, men at det skal også tas hensyn til de som utvikler en problematisk spilling. Dette prinsippet er alle parter enige om, men spørsmålet er om det fungerer med dagens ordning.

Det er et enkelt svar på dette: det fungerer ikke, og det har våre naboland i Sverige og Danmark allerede sett. Finland er på vei, og da er det merkelig at Norge tviholder på dagens ordning.

Fordelene med en lisens

Det er naturlig å se på svenskenes egen evaluering ettersom de nå har fått noen år på seg etter avviklingen av spillmonopolet. Da får man et godt innblikk i hva fordelene med en lisensordning er.

Som vi allerede har nevnt så har rapporten konkludert med at de har fått bedre forutsetninger for å motvirke problemspilling. Omreguleringen har naturligvis ført til at langt flere spilleselskaper følger landets regler om spilleansvar og markedsføring. Det er samtidig underlagt tilsyn fra svenske myndigheter.

I rapporten understrekes omsorgsplikten som en sentral del av spillreguleringen. Denne innebærer at spillselskapene må følge med på kundene sine og sørge for at de ikke spiller for mye.

Regjeringen i Sverige gav Statskontoret (svensk statlig forvaltningsorgan under finansdepartementet) i oppgave å vurdere effektene av omreguleringen. Svaret kom klinkende klart i starten av denne rapporten i midten av 2022.

Statskontoret bedømmer at spillmarkedet fungerer bedre i 2021 enn i 2018. Omreguleringen har forbedre forutsetningene for å nå riksdagens mål for spillområdet om at spillmarkedet skal være under offentlig kontroll, ha en sterk forbrukerbeskyttelse og beskytte inntektene fra spill til foreningsliv og staten. 

I tillegg påpekes det at en større del av spillingen skjer hos selskaper som følger svensk spillovgivning, og som betaler skatt i Sverige. Den økte kontrollen over spillmarkedet innebærer også at staten får bedre muligheter til å motvirke blant annet matchfiksing, samt regulere innholdet i spillreklame.

Veien videre – monopolets fall og fremvekst av lisens

Som du ser: det er helt åpenbare fordeler man opplever i Sverige i dag.  Disse sammenfaller attpåtil med ønskene man har i Norge i dag. Kort fortalt: lisensieringsmodellen fungerer!

Problemet for Norges del er at Sverige lykkes med dette gjennom sin ordning med lisens. Myndighetene her til lands tviholder på en avlegs monopolmodell.

Hva må Norge gjøre videre?

Vi må legge fra oss en avleggs modell som ikke fungerer, og aldri vil fungere, i 2023.

  • Omfanget av problemspill øker med gjeldende modell, og en ansvarlig regulering av spillmarkedet er eneste vei å gå. Dette vil også sikre midler til både idrett, kultur og organisasjoner – akkurat slik det gjør i Sverige i dag.
  • En lisensordning vil sørge for at de aktørene som nordmenn faktisk bruker i dag vil bli regulert. Lyssky aktører får ikke plass. Dét betyr at en stor andel spillere vil bli kanalisert inn i et regulert spillmarked.
Inger Hansen har lang erfaring som skribent i casinobransjen, og har publisert innhold for flere store norske nettsider siden 2010. Hansen er per dags dato Content Manager, og har ansvar for innholdspublisering på NettCasino.com.

Relaterte nyheter

Vis alle nyheter
1

Svenska Spel rapporterer om inntektshelse i konsernet

Svenska Spel skal analysere inntektshelsen, og man har valgt å ha et fokus på inntekter generert av spillere med ansvarlige vaner.

2

European Lotteries ber om sterkere EU-støtte i nytt manifest

Europeiske Lotterier (EL) har lansert et manifest som oppfordrer EU-politikere til å anerkjenne og beskytte lotterienes viktige rolle i samfunnet. Les mer om deres krav og anbefalinger.

3

Ny kampanje fra Spelinspektionen: ‘Med fremtiden din som innsats’

Spelinspektionen har lansert kampanjen ‘Med fremtiden din som innsats’, og denne retter seg mot unge mennesker i aldersgruppen 18-25 år.